Sirius Eğitim Danışmanlık ingilizce Sirius Eğitim Danışmanlık ielts Sirius Eğitim Danışmanlık IMG  WA
Pin It

 
AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI
 
Son Kayıt Tarihi : 15 Mart  2019                       Program Başlama Tarihi: 23 Mart  2019
 
 
 
Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifika Programımız, T.C. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü (eski adıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı) 04.09.2012 tarihli yönetmeliğe uygun olup Üniversite onaylıdır. ,
Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifika Programı:
 
Aile danışmanı: Merkezde aile danışmanlığı hizmetlerini yürütmek üzere bu Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği'nde belirtilen eğitimi tamamlamış personeli,
 
Aile danışmanlığı: Aile bireylerinin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreleri değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik özel teknik ve stratejileri içeren hizmet sunma sürecidir.
 
Aile danışma merkezi: Ailenin gelişmesi ve güçlenmesi için; bireylerinin katılımcı, üretken, kendine yeterli hale gelmesi ve sorun çözme kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici hizmetler veren kuruluşlara verilen addır.
 
Merkez açma: Merkez açılabilmesi için, farklı lisans programlarından mezun en az bir aile danışmanı ve bir meslek elemanı ile büro, teknik ve temizlik işlerini yürütecek en az bir personelin bulunması gerekir.
 
Aile Danışmanının Eğitimi ve Nitelikleri
 
Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerden, biri tarafından uygun görülen en az üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı, toplam dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar aile danışmanı unvanı alabilir.
 
Meslek Elemanının Eğitimi ve Nitelikleri
 
Merkezde çalışacak meslek elemanları; tıp, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, okul öncesi öğretmenliği, sosyoloji, aile ve tüketici bilimleri, hemşirelik, psikoloji alanlarından birinde asgari dört yıllık lisans programını tamamlamış olmalıdır.
 
Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerin biri tarafından uygun görülen en az seksen saati teorik ve kırk saati uygulamalı olmak üzere toplam yüz yirmi saatlik eğitim programını başarıyla tamamlayanlar ve/veya sertifikaya sahip olanlar meslek elemanı olabilir.
 
Aile Danışmanının Görevleri
 
Aile danışmanının görev ve yetkileri şunlardır:
 
• Aile sistemi içerisinde işlev bozulmalarına neden olan, aile ve bireylerin, bireysel gelişimlerini ve yetiştirilmelerini olumsuz yönde etkileyen, aile yaşam döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan, anne baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapılarını tehdit eden sorunların oluşmadan önce engellenmesi ve ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde birey ve aile ile çalışmak,
• Kişilerin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreyi değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik hizmetler sunmak,
• Aile üyelerinin oturumlardaki etkileşim sürecinin içeriğini raporlaştırmak,
• Aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve danışma hizmetleri vermek,
• Anne ve babaların çocuk eğitiminde daha bilgili olması, bu bilgilerini hayata geçirmesi, çocuğuyla ve eşiyle ilişkisini geliştirmesi için anne ve babalara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,
• Boşanma öncesinde ailelere psiko-sosyal süreç ve dinamikleri de dahil ederek arabuluculuk hizmetleri planlamak ve uygulamak,
• Boşanmış bireylere ve çocuklarına bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için boşanma sonrası uyum programları planlamak ve uygulamak,
• Tek ebeveynli ailelere danışmanlık ve destek hizmeti vermek,
• Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini vermek,
• Gerektiğinde aile üyelerini ihtiyaçlarına yönelik olarak ruh sağlığı ve hastalıkları hizmeti veren kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.
Meslek Elemanlarının Görevleri
 
Meslek elemanları mesleğinin gerektirdiği tüm çalışmaları yerine getirmekle yükümlüdür.
Meslek elemanlarının ortak görevleri şunlardır: 
o Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler, eğitim çalışmaları ile merkezin tanıtımına yönelik hizmetleri organize etmek,
 
o Merkezde yapılacak çalışmaları planlamak,
 
o Mesleki çalışmalarına ilişkin kayıtları gizlilik esasına göre düzenli olarak tutmak, değerlendirmek ve saklamak,
 
o Görevlerini diğer meslek elemanları ile ekip çalışması ve süpervizyon esasına göre yürütmek.
 
AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA EĞİTİMİ PROGRAMINA Kimler Başvurabilir?
 
Özel Aile Danışma Merkezi açmak ve merkezde çalışma yetkisi elde etmek için "aile danışmanı" ve "meslek elemanı" olmak isteyen, aşağıdaki ön koşulları taşıyan kişiler başvurabilir.
 
 
 
AİLE DANIŞMANI:(450 Saat)
 
• Hemşirelik
• Psikoloji
• Psikolojik danışmanlık ve rehberlik
• Sosyal hizmet
• Sosyoloji
• Tıp
• Çocuk gelişimi uzmanı
 
 
MESLEK ELEMANI: (120 Saat)
 
• Okulöncesi öğretmenliği
• Aile ve tüketici bilimleri
 
 
Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi Program İçeriği:
 
• Aile Danışmanlığı Yönetmelik ve Temel Prosedür
• Aile Danışmanlığında Etik Yaklaşım/ Sınırlar
• Temel Danışmanlık Süreçleri ve Becerileri
• Aile Danışmanlığı Temelleri ve Kavramları
• Aile Danışması Kuramları ve Teknikleri
• Evlilik Öncesi Danışmanlık
• Evlilik ve Evlilik Süreçleri
• Evlilik Çatışması ve Boşanma Danışmanlığı
• Bütüncül Yaklaşımla Psikolojik Danışmanlık
• Pozitif Aile Danışmanlığı
• Ailede Psikolojik Sağlamlık 
• Gelişim Sürecinde Bağlanma ve Aile
• Ailede Cinsellik Kavramı ve Evlilikte Cinsel Yaşam
• Ailede İletişim, Stres ve İlişki Yönetimi
• Yetişkin Ruh Sağlığı ve Psikopatolojisi ve Aileye Yaklaşım
• Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi ve Aileye Yaklaşım
• Madde Kullanım Bozukluğu Olan Bireye/Aileye Yaklaşım
• Aile Arabuluculuğu
• Zeka /Gelişim Değerlendirme Testleri
• Aile Hukuku
• Çocuk Hukuku
• Şiddet ve Ailede Şiddet Olgusu
• Travma ve Krize Müdahale Aile Danışmanlığı Çalışmaları
• Yas Süreci ve Yas Danışmanlığı
• İstismar ve Cinsel Eğitim
• Özel Eğitim Gereksinimi olan Bireyler ve Aile Eğitimi
• Sağlık İlk Yardım Becerileri 
. İleri Yaş Dönemi ve Aile içi Yaklaşımlar
• Aile Danışmanlığında Özel Konular
• Uygulama/ Vaka ve Süpervizyon
 
 
ÜCRET: 3.500 TL + KDV

ERKEN KAYIT INDIRIMI

3.200 TL + KDV
( Erken kayıt indirimi, 
31 Aralık 2018 tarihine kadar kayıt yaptırarak bu tarihe kadar asgari peşinat ödemesi yapan başvurular için  geçerlidir. ) 

 
Kayıt için gerekli evrak;
 
Eğitim Kayıt Formu
Nüfus Cüzdanı fotokopisi
Mezuniyet Belgesi
2 adet vesikalık fotoğraf

Kayıt :
 
Kayıt sırasında: “Eğitim Kayıt Formu”, “Mezuniyet Belgesi” ( Aslı Görülecektir. ), “Nüfus Cüzdanı Fotokopisi”, “2 Adet Vesikalık Fotoğraf “ teslim etmek ayrıca kurs ücreti veya kurs kayıt peşinat ücretini (1300 TL ) ödemek veya şirket banka hesabına  ( Sirius Eğitim ve Danışmanlık Didem Turgut Çönkü ve Ort. Finansbank Bostanlı Şubesi IBAN: TR33 0011 1000 0000 0079 5892 87) yatırmak zorundadır. Kurs kayıt ücreti peşinat + 3 taksit olmak üzere toplam 4 taksit şeklinde ödenebilmektedir.  Eğitim kayıt formunu web sitemizden indirebilirsiniz.  
Program Koordinatörleri; 
Uzm.Psikolog Didem Turgut Çönkü 
Psikolog Deniz Eryılmaz 
Psikolog Mevlüt Ülgen
Uzm.Psikolojik Danışman Onur Akkoca
 
Bilgi ve iletişim için; 
Psikolog Mert Bezci : 0532 775 89 80 - Psikolog Mevlüt Ülgen : 0505 910 64 43
web : www.siriusegitim.com
 
AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA  PROGRAMI  KURSİYER KAYIT SÖZLEŞMESİ
 
Sirius Eğitim ve organizasyon 1. Aile Danışmanlığı Eğitim Programından görüntüler: