Sirius Eğitim Danışmanlık ingilizce Sirius Eğitim Danışmanlık ielts Sirius Eğitim Danışmanlık IMG  WA
Pin It

Mevlüt Ülgen ( Psikolog, Aile Danışmanı ve Eğitimci )
1965 yılında Denizli'de doğdum.1991 yılında Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden mezun oldum. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 2017 yılında emekli oldum. Ortak olduğum  merkez ve şirketlerde psikolojik danışmanlık yapmakta kişisel gelişim eğitimleri vermekteyim. 
Ege Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını yürüten Ege Tazelenme Üniversitesi psikoloji bölümü koordinatörlüğünü gönüllü olarak yürütmekte, dersler vermekte, danışmanlık yapmaktayım. 
Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi başkanlığı ve Ege Geriatri Derneği genel sekreterliği görevlerini yürütmekteyim.

Meslek kariyerime 1993 yılında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikyatri Servisinde başladım. Aynı hastanede yetişkin, çocuk ve ergenlerle çalıştım. İzmir ‘de palyatif bakım sisteminin kurulmasında ve Palyat İzmir projelerinde yürütücü ve eğitimci olarak görev aldım. Sağlık psikolojisi alanında eğitimler verdim. Hasta ve hasta yakınlarına danışmanlık yaptım. 2005 yılından itibaren halkla ilişkiler, hasta iletişim ve eğitim birimlerinde görev alarak eğitim çalışmalarına ağırlık verdim. Bir çok STK’nın kuruluşunda yer aldım. Sağlık sektöründe bilimsel organizasyon ve projenin düzenlenmesinde ve yürütülmesinde sorumluluk üstlendim. 

"Kişilerarası İletişim", "Beden Dili", "Stres ve Öfke Yönetimi", “ Zor İnsanla İletişim”, "Etkili Ekip Çalışması" , "Etkili Sunum Hazırlama ve Sunum Yapma", “ Görsel, İşitsel  Materyal Hazırlama", "Çatışma Yönetimi ve Müzakere", "Toplantı Yönetimi", " Zaman Yönetimi","Hastalık Psikolojisi", "Hekim - Hasta İletişimi", “Yaşamın Sonu " ( End of Life ) Kavramı ve Bunun Hastayla Paylaşılması”, Yaşlı Psikolojisi ve Yaşlı Bireyle İletişim”, "Kötü Haber Verme", " Sınav Kaygısı, Aile İçi İletişim" ve “ Motivasyon”, konularında kamu, özel sektör ve STK ‘larda eğitimler vermekte olup, kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen eğitimci eğitimlerinde eğitimci ve koordinatör olarak görev almaktayım.

Sağlık, Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları, Kredi ve Yurtlar Kurumu , Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü kurum ve kuruluşları, üniversiteler, belediyeler, meslek odaları, STK ‘ lar eğitim verdiğim kurum ve kuruluşlar arasındadır.

Eğitim verdiği konular başta olmak üzere mesleki ve kişisel gelişim alanında panel, konferans ve TV programlarında konuşmacı olarak yer almakta, kitap, dergi ve gazetelerde makalelerim bulunmaktadır.

Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Yetki Belgesi ( Sağlık Bakanlığı 2012, Tescil No:1173), Aile Danışmanlığı Sertifikası, ( Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi , Sertifika No: 2019AD35-0024 ) sahibiyim. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing ) ile Psikolojik Travma Terapisi 1. Ve 2. Düzey Uygulama, Bilişsel Davranışçı Açıdan Psikopatoloji ve Tedavi İlkeleri Kursları sertifikası ve uygulama deneyimim bulunmaktadır.

Minesota Çok yönlü Kişilik Envanteri (MMPI ), Tematik Algı Testi ( TAT ) , Çocuklar İçin Tematik Algı Testi ( CAT ), Wechsler Yetişkinler İçin Zeka Testi (WAIS ), Wechsler Çocuklar İçin Zeka Testi (WISC-R ), Denver Gelişimsel Tarama Envanteri, Nöropsikolojik Testler sertifikasyon programlarıyla uygulama ve değerlendirme eğitimi aldığım, deneyim sahibi olduğum psikometrik ölçe ve değerlendirme araçlarından bazılarıdır.

Sağlık Bakanlığı Hasta Hakalari Sertifikalı eğitimcisi olup, Bakanlık "İletişim Eğitim" projelerinde yer aldım.  Sağlık Bakanlığı kurum ve kuruluşları,  üniversiteler ve belediye semt merkezlerinde “Hasta Hakları ve Hasta Sorumlulukları”,” Hasta ne Çalışan Hakları ve Güvenliği”, “Hasta Hakları ve Tıbbi Etik”, “Hasta Mahremiyeti” , “Hasta Hakları ve Aydınlatılmış Onam “  ve "Kötü Haber Verme". konularında eğitimler vermekteyim. 

Bilimsel kongre, sempozyum, çalıştay vb toplantı organizasyonunda düzenleme kurulu üyesi ve konuşmacı olarak sorumluluk aldım.. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü , Palyatif Bakım Projesi (Palyat-İzmir ) eğitim ve örgütlenme komisyonunda yer aldım. Halen danışma komitesinde yer almaktayım. Palyatif Bakım Evde ve Hastanede, Destek Evi , Tıbbi Vasiyet, Palyatif Bakım Değerlendirme Çalışataylarının organizasyonunda görev aldım. Yapılan yayın ve kitaplarda bölüm yazarlığı ve yayın kurulunda bulundum. İzmir İleri Yaş Sempozyumları, Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği ( BUHASDER) kongreleri , 20. Ulusal Psikoloji Kongresi düzenleme kurulu ve konuşmacı olarak yer aldığım projelerdir. Uluslararası Keyifli Yaşalma Fuarı ve Kongresi, Bağımsız Yaşam İçin Engelsiz Konut ve Yaşam Alanları, Çocuk ve Ergenlerde Madde Bağımlılığı Çalıştayları son yıllarda görev ve sorumluluk aldığım bilimsel organizasyonlardır.

S.B. Türkiye Kamu Hastaneleri Birliği, İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Güney Genel Sekreterliği tarafından yürütülen "Yaşlı Dostu Hastane " projesinde eğitimci ve panelist olarak görev üstlendim. İl Sağlık Müdürlüğü  ve  S.B. Türkiye Kamu Hastaneleri Birliği, İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği " İletişim Eğitici Eğitimi" projesinde koordinatör ve eğitimci olarak, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Eğitim Görevlileri Eğitici Eğitimi 1,2,3 ve 4,  Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ebe ve Hemşire  Eğitici Eğitimi projesinde düzenleme kurulu üyesi ve eğitimci, Sağlık Bakanlığı Palyatif Bakım Hemşireliliği Sertifikasyon programında eğitimci olarak görev yapmaktayım.

Yer aldığım projeler, eğitimler ve çalışmalarla ilgili daha geniş bilgi için lütfen aşağıdaki linklere bakmanızı önerir, sağlıklı ve keyifli günler dilerim. Sağlıcakla kalın.

Yer aldığım projeler, eğitimler ve çalışmalarla ilgili daha geniş bilgi çin lütfen aşağıdaki linklere bakmanızı önerir, sağlıklı ve keyifli günler dilerim. Sağlıcakla kalın.

1-Öğretmenlik Formasyon Sertifikası , E.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1992 Sertifika No:8174
2-Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Yetki Belgesi, Sağlık Bakanlığı 2012, Tescil No:1173
3-Aile Danışmanlığı Sertifikası, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi , Sertifika No: 2019AD35-0024
4-Hasta Hakları Eğiticisi Sertifikası , Sağlık Bakanlığı - Hasta Hakları ve Sağlıklı Yaşam Derneği, 01.06 Haziran 2014
5-Stresle Başetme ve Stres Yönetimi Sertifikası, Türk Psikologlar Derneği ,1995 Belge No:0189
6-Bilişsel Davranışçı Açıdan Psikopatoloji ve Tedavi İlkeleri Kursu Sertifikası. Türk Psikologlar Derneği , 1995 Belge No:291
7-Minesota Çok yönlü Kişilik Envanteri (MMPI ) Uygulama ve Değerlendirme Sertifikası, Türk Psikologlar Derneği ,1996 Belge No:232
8-Tematik Algı Testi Uygulama ve Değerlendirme Sertifikası ,Türk Psikologlar Derneği ,1996 
9-Nöropsikolojik Testler Uygulama ve Değerlendirme Sertifikası ,Türk Psikologlar Derneği 1996
10-EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing ) ile Psikolojik Travma Terapisi 1. Ve 2. Düzey Uygulama Eğitimi Sertifikası , 2003, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve İnst. für Traumatherapie
11-Travma ve Krize Müdahale Eğitimi, 2011, Türk Psikologlar Derneği - İzmir İl Sağlık Müdürlüğü 
12-E.Ü. Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri BD. Hizmetiçi Eğitim. ( WISC-R, CAT, TAT, DGTT, Benton F, Bender Gestald uygulama ve yorumlama eğitimi ) - 15.01.1993 -7.7.1993 tarihleri arasında 
13-Team Work (Ekip Çalışması) certificate of partıcıpatıon 2004, Junior Chamber International (JCI)
14-Project Methodology (Proje Metodolojisi ) , Certificate of Partıcıpatıon , 2004, Junior Chamber International (JCI)
15-"Sağlık Sistemleri ve Alternatif Arayışları " Eğitim Programı, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, 26-27 ve 28 Şubat 1999, SSK Lokali Alsancak-İzmir
16- "Sağlık Çalışanlarının İş Rrisklerine Karşı Eğitilmesi ve Örgütlenmesi" eğitimi, 26-27 Eylül 1992 Veteriner Hekimler Derneği Toplantı Salonu Sıhhıye-Ankara 
17-İnteraktivist ( yurttaş haberciliği, hak haberciliği, internet kampanyaları ve video eylem eğitimi ) Atölye Programı , 01-04 Şubat 2014, Avrupa Komisyonu Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı’nın katkılarıyla Yeşil Düşünce Derneği
18-Hasta Hakları Uygulamaları Hizmet İçi Eğitim Programı, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, 20-23 Mayıs 2005 )
19-Yaşlı Ruh Sağlığı Çalışma Grubu Geriatrik Nöropsikiyatri Tanı ve Tedavi Kursu, Akademik Geriatri Derneği,2013 
20-1.Hasta Hakları Eğitici Eğitimi, 2014, Sağlık Bakanlığı,
21- İletişim Eğitici Eğitimi , 28-30 Temmuz 2015, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 
22- Nöropsikolojik Değerlendirme Sertifikası, Türk Psikologlar Derneği , Belge No: 2016 /407
23- İlk Yardım Eğitim Programı, İzmir İl sağlık Müdürlüğü, 5-6 Şubat 2015, Sertifika No: 35030.15.007
24- Ergen Sağlığı Kursu, Türkiye Aile hekimleri Uzmanları Derneği, 7 Nisan 2012
25- Halkla İlişkiler Eğitimi , İl Sağlık Müdürlüğü, 2008, Belge No: 22/2008
26- Hasta Güvenliği Eğitimi , İlk Sağlık Müdürlüğü, 23.12.2009, Belge No: 22/2008
27- Halkla İlişkiler Eğitimi , İl Sağlık Müdürlüğü, 2008, Belge No: 1143
28- Sağlığa Erişim Eğitimi , İl Sağlık Müdürlüğü, 23.06.2011, Belge No: 248
29- Çalışan Güvenliği Eğitimi, İl Sağlık Müdürlüğü, 09.07.2012, Belge No: 365
30- İkna Yönetimi Eğitimi, İlk Sağlık Müdürlüğü, 06.11.2011, Belge No: 284
31- Takım Çalışması Eğitimi, İl Sağlık Müdürlüğü, 29.09.2011, Belge No: 477
32- Tıp Etiği ve Hasta Hakları Eğitimi, İlk Sağlık Müdürlüğü, 06.11.2011, Belge No: 217
33-Anti - Bias - Workshop ( Önyargı Karşıtı Atölye ) FİPP e.V. , Stiftung für eine solidarische Welt , 6-10 Ekim 2006 Afacan Gençlik Evi, Yenisakran, Izmir,
34- Bilimsel Çalışma Metodolojisi Çalıştayı, Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği, 4-5 Mayıs 2013 , Tepecik EAH- İzmir.
35-TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu , Eğitim, Ar-Ge Daire Başkanlığı ,10-11 Mart 2016, İzmir Kuzey Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği -İzmir
36- İzmir 1.Travma Sempozyumu ve Psikodinamik Açıdan Travma Çalışma Grubu, Aralık 2017, Türk Psikologlar Derneği
37- Psikoterapi Çerçevesi Nasıl Oluşturulur? Psikoterapide Değerlendirme, Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi, 07-08 Nisan 2018
38 - Çocuk Cinsel İstismarı Önleme Projesi Eğitici Eğitimi, Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi, 22, 23 Aralık 2018 - 05 Ocak 2019

EĞİTİCİ OLARAK GÖREV ALDIĞIM EĞİTİM PROGRAMLARI


      Eğitim  Programı 

Eğitim Verdiğim 
Konu/ Konular

Düzenleyen Kurum

Tarih / Yer

Karşıyaka Belediyesi Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi Seminer Programı

Aktif ve Sağlıklı Yaş Alma

Karşıyaka Belediyesi ve Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şubesi

13 Şubat 2019 Çarşamba
Karşıyaka Belediyesi Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve
Sirius Eğitim ve Organizasyon Aile Danışmanlığı Eğitim Programı

 Arabuluculuk ve Çatışma Yönetimi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve
Sirius Eğitim ve Organizasyon

26 Ocak 2019 Cumartesi
Sirius Eğitim ve Organizasyon ,Aile Danışmanlığı Sertifika Programı Alsancak / İzmir

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü "İletişim Eğitici Eğitimi"( 14-18 Ocak 2019 )

Eğitimde Görsel İşitsel Araçlar

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü

15  Ocak 2019 
Sağlık Bakanlığı Urla Uluslararası Acil Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezi

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü "İletişim Eğitici Eğitimi"
( 14-18 Ocak 2019 )

Kişilerarası İletişim ve Beden Dili

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü

14  Ocak 2019 
Sağlık Bakanlığı Urla Uluslararası Acil Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezi

Buca Kent Konseyi ve Buca Belediyesi Sağlık Söyleşileri 

Sınav Kaygısı İle Başediyorum

Buca Kent Konseyi 
Buca Belediyesi

11 Ocak 2019 Cuma
Buca Belediyesi Meclis Salonu

Yedigün Koleji
Veli Seminer Programı

Aile İçi İletişim

Yedigün Koleji

09 Ocak 2019 Çarşamba 
Yedigün Koloji
Konferans  Salonu

 İzmir Anadolu Lisesi
Rehberlik Semineri

 Sınav Kaygısı İle Başediyorum

 İzmir Anadolu Lisesi

 09 Ocak 2019 Çarşamba 
İzmir Anadolu Lisesi
Seminer Salonu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve
Sirius Eğitim ve Organizasyon Aile Danışmanlığı Eğitim Programı

 “ Yas Süreci ve Yas Danışmanlığı "

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve
Sirius Eğitim ve Organizasyon

05 Ocak 2019 Cumartesi
Sirius Eğitim ve Organizasyon ,Aile Danışmanlığı Sertifika Programı Alsancak / İzmir

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve
Sirius Eğitim ve Organizasyon Aile Danışmanlığı Eğitim Programı

"Ailede İletişim, Stres ve İlişki Yönetimi "

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve
Sirius Eğitim ve Organizasyon

01.12.2018 Cumartesi 
Sirius Eğitim ve Organizasyon ,Aile Danışmanlığı Sertifika Programı Alsancak / İzmir

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İzmir Şubesi Bayraklı İlköğretim Okulları Eğitim Programı

Ailede İletişim

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İzmir Şubesi

25 Aralık 2018 Salı
Bayraklı Sabiha Ahmet Tabak Ortaokulu

SBÜ.Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Merkezi Seminer Programı

" Yoğun Bakımda Ekip Olmak ve İletişim Becerileri" 

SBÜ.Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Merkezi

29 Kasım 2019 Perşembe, 
SBÜ. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ekibi ile " Yoğun Bakımda Ekip Olmak ve İletişim Becerileri" söyleşi i

Yardim Sevenler Dernegi Dr.Kemall Tarim Dinlenme Evi hizmet ici eğitim programı

Stres Yönetimi

Yardim Sevenler Dernegi Dr.Kemall Tarim Dinlenme Evi Müdürlüğü

Yardim Sevenler Dernegi Dr.Kemall Tarim Dinlenme Evi

SBÜ.Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Eğitim Programı

Stres Yönetimi

SBÜ.Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Eğitim Birimi

25 Ekim 2018 Perşembe
SBÜ.Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr Nejat Aksu Konferans Salonu 

İzmir Mimarlık Merkezi
Seminer Programı 

Beden Dili ve İletişim" semineri

Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi
Mimarlar Odası İzmir Şubesi

25 Ekim 2018 Perşembe  İzmir Mimarlık Merkezi

SBÜ.Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, “Ebe ve Hemşireler için Eğitici Eğitimi”

1-Tanışma, ısınma oyunları ve beklentilerin alınması “ İletişim 
2-Becerileri Eğitimi Eğitimi

SBÜ.Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

24-25-26 Ekim 2018 
09.00 - 16.00 
Tepecik EAH. Bornova Ek Bina Seminer Salonu

60 + Tazelenme Üniversitesi Ege Kampüsü Psikoloji Ders Programı

Öfke Yönetimi 

60 + Tazelenme Üniversitesi Ege Kampüsü

16 Ekim 2018                  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 20. Yıl Anfisi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Eğitim Programı

İş arama/ Değiştirme Sürecinde / Mülakatlarda Stres ve Kaygı Yönetimi

Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Eğitim Birimi

13 Eylül 2018 Perşembe 
Saat: 09.30 - 16.00 
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi

İzmir Arabulucular Derneği  Eğitim Programı
( 2. Grup )

"Uygulamalı Stres Yönetimi " Kursu ( 16 Saat )

İzmir Arabulucular Derneği 

5, 12. 19 ve 26 Haziran 2018 günleri Saat: 15.00 ile 19.00 , İzmir Arabulucular   Derneği  Bayraklı - İzmir

Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği ( BUHASDER ) Eğitici Eğitimi

Tanışma, Isınma Oyunları

Ve İletişim Becerileri

Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği

09.06.2018
Sağlık Bakanlığı Eğitim Tesisleri Urla/İzmir

İzmir Arabulucular Derneği  Eğitim Programı
( 1. Grup )

"Uygulamalı Stres Yönetimi " Kursu ( 16 Saat )

İzmir Arabulucular Derneği 

29 Mayıs, 4, 11 ve 21 Haziran 2018 günleri Saat: 15.00 ile 19.00 , İzmir Arabulucular Derneği  Bayraklı - İzmir

Yaşlı Dostuyum Projesi

Yaşlıyı Anlamak, Yaşlı İle İletişim  

Nutricia ve Ege Geriatri Derneği

6 Haziran 2018 İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Sosyal Yaşam Merkezi , Yaşlı Konuk ve Bakım Evi Balo Salonu Buca-İzmir 

Yaşlı Dostuyum Projesi

Yaşlıyı Anlamak, Yaşlı İle İletişim  

Nutricia ve Ege Geriatri Derneği

28 Mayıs 2018, Ödemiş Devlet Hastanesi, Torbalı, İzmir

Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Eğitim Programı

İş Görüşmelerine Psikolojik Hazırlık

Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

24 Mayıs 2018; 09.30-16.30

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi – Bayraklı /İzmir

Elektrik Mühendisleri Odası Eğitim Programı

İletişim Becerileri ve Beden Dili

Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

23.05.2018 - Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi - İzmir

Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği - Fresenius Medical Care Diyaliz Hemşireleri Eğitim Programı

Diyaliz Hastalarına Yaklaşım ve İletişim Becerileri

Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği - Fresenius Medical Care

10.05.2018 - İzmir

Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği - Fresenius Medical Care Diyaliz Hemşireleri Eğitim Programı

Diyaliz Hastalarına Yaklaşım ve İletişim Becerileri

Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği - Fresenius Medical Care

08.05.2018 Ankara

Yaşlı Dostuyum Projesi

Yaşlıyı Anlamak, Yaşlı İle İletişim  

Nutricia ve Ege Geriatri Derneği

03 Mayıs 2018, Torbalı Devlet Hastanesi, Torbalı, İzmir

Türkiye Alzheimer Derneği  İzmir Şubesi  üyelerine uygulamalı "Stres Yönetimi "eğitimi

 "Stres Yönetimi Kursu"
Stresin Tanınması, Stres Belirtileri, Tepkileri ve Fizyolojisi. Stres Faktörleri, Stresle Başetme Yöntemleri, Bedene, Duygulara ve Davranışa Yönelik Olumlu Başetme Yöntemleri ve Deneyimleme Uygulamaları

Türkiye Alzheimer Derneği  İzmir Şubesi ve  Karşıyaka  Belediyesi

2, 9, 16 ve30 Nisan  2018 günleri Saat: 10.00 ile 15.00  Karşıyaka Belediyesi, Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaşalma Merkezi Karşıyaka- İzmir


Yaşlı Dostuyum Projesi

Yaşlıyı Anlamak, Yaşlı İle İletişim 

Nutricia ve Ege Geriatri Derneği 

 23 Mart 2018, Çeşme Devlet Hastanesi, Çeşme, İzmir

Diyaliz Hemşireleri Eğitici Eğitimi

İletişim Becerileri / Sunum Hazırlama ve Sunum Yapma

Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği

03 - 04 Mart  2018  Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi  BAKIRKÖY- İSTANBUL

Güler Yüzlü Hastane Projesi

İletişim Becerileri ve Ekip Olmak

SBÜ. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

15 Şubat – 31 Mayıs 2018

Haftada 2 gün

SBÜ. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil Eğitim Salonu
Tepecik / İzmir

Meme Kanseri İle Savaşım Derneği (MEMEKANDER) üyelerine uygulamalı "Stres Yönetimi "eğitimi

 Uygulamalı “Stres Yönetimi “Kursu

Buca Kent Konseyi,  Buca Belediyesi, Meme Kanseri İle Savaşım Derneği (MEMEKANDER ) ve Psikologlar Derneği İzmir Şubesi 

 15, 18, 22 ve 25 Ocak 2018 günleri Saat: 13.00 ile 17.00  Buca Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Buca- İzmir

Katip Çelebi Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Lisans Öğrencileri Ders Programı

İletişim Becerileri

Katip Çelebi Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü

05 Ekim.2016 Katip Çelebi Üniversitesi, Çiğli -İzmir

Yaşlı Dostu Hastane
Eğitici Eğitimi

1-İletişim Becerileri
2-Sunum Hazırlama
3-İyi Ölüm, Onurlu Ölüm Kavramı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Birliğiİzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Sekreterliği
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi  , Geriatri BD.

25,26,27,28 Eylül 2017 İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Sekreterliği Karabağlar-İzmir

Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

Psikososyal  Durum İle İlgili Semptomların Yönetimi                             

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri 
Kurumu, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

24-28 Temmuz 2017
SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Konak/İzmir

Yaşlı Dostu Hastane Eğitimlerinin Hazırlanması ve Standardizasyonu Çalıştayı

Yaşlı İle İletişim Modülü
-Yaşlı İle İletişim Yolları ve Bariyerler
-İyi Ölüm, Onurlu Ölüm

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Birliği
İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Sekreterliği Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi  , Geriatri BD.

1 Haziran 2017 İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Sekreterliği Karabağlar-İzmir

Diyaliz Hemşireleri Eğitici Eğitimi

İletişim Becerileri / Sunum Hazırlama

Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği

27-28 Ocak 2017  TESİM- BORNOVA

Karabağlar Kent Konseyi

Sağlık ve Hasta Hakları Eğitimi

Sağlık ve Hasta Hakları

Karabağlar Belediyesi
Karabağlar Kent Konseyi

3-5-13-19 ve 25 Ocak , 14-27 Şubat 2017, Karabağlar Belediyesi, Limontepe, Refet Bele, Aydın, Eski İzmir, Esendere, Özgür ve Aşık Veysel Semt Merkezleri

Katip Çelebi Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Lisans Öğrencileri Ders Programı

İletişim Becerileri

Katip Çelebi Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü

22.12.2016 Katip Çelebi Üniversitesi, Çiğli -İzmir

Eğitim Görevlileri

Eğitici Eğitimi 4

Kişilerarası İletişim /
Isınma Oyun ve Etkinlikleri

Sağlık Bilimleri Üniversitesi,    İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

30 Kasım- 5 Aralık 2016 TESİM - BORNOVA

Eğitim Görevlileri

Eğitici Eğitimi 3

Kişilerarası İletişim /
Isınma Oyun ve Etkinlikleri

Sağlık Bilimleri Üniversitesi,    İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

09 - 14 Kasım 2016,TESİM - BORNOVA

Eğitim Görevlileri

Eğitici Eğitimi 2

Kişilerarası İletişim /Isınma Oyun ve Etkinlikleri

Sağlık Bilimleri Üniversitesi,    İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

19 - 24 Ekim 2016, TESİM - BORNOVA

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eğitimcilerin  Eğitimi Projesi 
Sendika Okulu  Yaz Kampı

STK ve Sendikalar İçin Kampanya Yönetimi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası  (SES)

25-30 Eylül 2016 
Nesin Matematik Köyü
Şirince Köyü, Selçuk –İzmir

Eğitim Görevlileri
Eğitici Eğitimi 1

Kişilerarası İletişim /
Isınma Oyun ve Etkinlikleri

Sağlık Bilimleri Üniversitesi,    İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

01-06 Haziran 2016 ÇİDEM-ALSANCAK

Yaratıcı Drama ile İletişim Becerileri Eğitimi 

Kişilerarası İletişim / Yaratıcı Drama ile Isınma Oyun ve Etkinlikleri

Sağlık Bakanlığı, Gaziemir Nevvar Salih İşgören  Devlet Hastanesi

14-21 Nisan- 05 Mayıs 2016
Gaziemir-İzmir

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eğiticilerin  Eğitimi Projesi 1,2 ve3. Grup( Sendika Okulu )

-Görsel Malzeme Hazırlama
-Sosyal Medya Kullanımı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)

06-07 Şubat 2016 
2-3 Nisan 2016
28 Şubat-1 Mart 2015
11-12 Haziran 2016-Ankara
1-2-3-4 Ekim 2015- Gönen
28 Şubat – 1 Mart 2015 Ankara

İletişim Eğitici Eğitimi

-İletişim Becerileri
-Beden Dili
-Hastalık Psikolojisi
-Kötü Haber Verme

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Birliği
İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Sekreterliği

09 - 17 Kasım 2015 İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Sekreterliği- Turkuaz Eğitim Salonu -Konak

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Acil Servis Hizmetleri ve Yurt Dışı Hizmetler Daire Başkanlığı  “ Acil  Servis  Personeli  İletişim Eğitim Programı  "

-Sağlık Personeli  - Hasta İletişimi,
-Hastalık Psikolojisi, 
-Kötü Haber Verme, 
-İkna ve Zor İnsanla   İletişim

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Birliği
İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Sekreterliği

Ekim-Kasım 2015 İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Buca- Menemen, Devlet Hastaneleri, Kuzey Sekreterliği- Turkuaz Eğitim Salonu -Konak

İletişim Becerileri Eğitimi

İletişim Becerileri

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Birliği İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Sekreterliği

4,9 ve 11 Haziran .2015 İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Sekreterliği- Turkuaz Eğitim Salonu -Konak

Sağlık Çalışanlarına Yönelik  Evde Sağlık ve  Palyatif Bakım Eğitimi

İletişim Becerileri

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü

13-17 Nisan 2015 İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bayraklı- Narlıdere-İzmir

İletişim Becerileri Eğitimi Projesi

İletişim Becerileri

Sağlık Bilimleri Üniversitesi,    İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

07.01.2015 – 19.11.2015  TEAH, Çocuk Klik. Seminer Salonu-  İzmir

Evde Bakım Hizmeti Veren Akrabalara Yönelik Temel ve Tamamlayıcı Bakım Eğitici Eğitimi

-İletişim Becerileri
-Stres ve Öfke Yönetimi
-Tükenmişlik sendromu

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü

08 - 15 Nisan 2014 İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Alsancak-İzmir

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım  Merkezi 2013-2014 Seminer Programı

Terminal Dönemdeki Hasta ve Hasta Yakını ile İletişim

Sağlık Bilimleri Üniversitesi,    İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

23.10.2013 İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Konak-İzmir

Türkiye Kamu Hastaneleri  Kurumu  “ Çalışan hakları ve Güvenliği Eğitim  Modülü    “Hizmet  İçi Eğitim  Programı “ 

Kişilerarası İletişim,  Hastalık Psikolojisi, 
Stres ve Öfke Yönetimi,  
Zor İnsanla    İletişim ,

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Birliği
İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Sekreterliği

Nisan, Mayıs  ve  Haziran   - 2013 İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kemalpaşa ,  Çiğli , Foça Menemen, Bergama  Devlet Hastaneleri,

Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü
Hizmet içi Eğitimi

Öfke ve Stres Yönetimi

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü

28 - 29 Mart  2011
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
Alsancak-İzmir

İzmir Hasta Hakları Birim Sorumluları
Hizmet içi Eğitimi

Stres ve Öfke Yönetimi,  

Problem Çözme Teknikleri

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü

28-29 Mart 2011
İl Sağlık Müdürlüğü  İbni  Sina Toplantı Salonu Alsancak-İzmir

Psikolog ve Sosyal  Çalışmacıların Eğitimi
(Ulusal Çapta Katılım)

Stresle Başa Çıkma

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

27 Haziran-1 Temmuz 2005 Çeşme Öğrenci Yurdu
Çeşme-İzmir

Halkla İlişkiler  Eğitimi
(Ulusal Çapta Katılım)

Stresle Başa Çıkma

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,  SSK Genel Müdürlüğü

5-9 Mayıs 2003 SSK Mensupları Güre Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Edremit- Balıkesir.           

Bilimsel Program

Sunum Yaptığım
Konu/ Konular

Düzenleyen Kurum

Tarih / Yer

DEÜ.Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Klinik Psikoloji ABD 

Palyatif Bakım 

DEÜ.Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

13 Aralık 2018 Perşembe
DEÜ.Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Klinik Psikoloji ABD

Adnan Menderes Üniversitesi Psikoloji Bölümü Seminer Programı

 Yaşlanan Nüfus ve Geropsikoloji

Adnan Menderes Üniversitesi Psikoloji Bölümü 

2 Kasım 2018 Cuma Saat: 13.30 - 15.00 
Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu

Adnan Menderes Üniversitesi Psikoloji Bölümü Söyleileri

 Psikolog Meslek Yasası Çalışmaları

 Adnan Menderes Üniversitesi Psikoloji Bölümü

 2 Kasım 2018 Cuma Saat: 15.15 - 16.30 
Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu

Yardim Sevenler Dernegi Dr.Kemall Tarim Dinlenme Evi Hizmet İci Eğitim Programı

Stres Yönetimi Eğitimi

Yardim Sevenler Dernegi Dr.Kemall Tarim Dinlenme Evi

31 Ekim 2018                Yardim Sevenler Dernegi Dr.Kemall Tarim Dinlenme Evi

SBÜ.Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hizmetiçi Eğitim Programı

 Stres Yönetimi 

SBÜ.Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Birimi 

25 Ekim 2018 Perşembe
SBÜ.Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr Nejat Aksu Konferans Salonu

İzmir Mimarlık Merkezi Seminerleri 

 Beden Dili ve İletişim Becerileri

Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi ve Mimarlar Odası İzmir Şubesi

 25 Ekim 2018 
İzmir Mimarlık Merkezi

Psikoloji Kariyer Günleri

 Psikolog, Meslek Yasası Çalışmaları

Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Desteği İle, Katip Çelebi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencileri

 13, 14 Ekim 2018
İzmir Özel Türk Koloji Bornova Kampüsü, Konferans Salonu

 USKAF IV - Ulusal Sağlıkta Kalite Forumu ( National Health Quality Forum )

 Kaliteli Yaş Almaya Yönelik Fizik Mekan ve Sosyal Alanların Planlanması

 Ulusal Sağlıkta Kalite Forumu

 17 – 18 Ekim 2018 
İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu

TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Salı Toplantıları

 Sunum Kaygısı Yönetimi 

 TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Eğitim Birimi

09 Ekim 2018 Salı
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi

 28. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi

1-Ben Önemliyim Forum
2-Ruhun Haritaları Sunumu Oturum Başkanlığı
3-Diyalizde Psiko Sosyal Sorunlar Oturumu Oturum Başkanlığı 

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği

 3 - 7 Ekim 2018
Titanic Deluxe Otel & Kongre Merkezi, Belek, Antalya

 İzmir Karşıyaka Zübeyde Hanım Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi Personel Eğitim Programı 

 Stres Yönetimi 

 İzmir Karşıyaka Zübeyde Hanım Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi

 26 Eylül 2018 

İzmir Karşıyaka Zübeyde Hanım Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi Toplantı Salonu 

Ödemiş Devlet Hastanesi Eğitim Programı

‘Yaşam Sonu’ Kavramı Bunun Hastayla Paylaşılması 

Ödemiş Devlet Hastanesi 

28.06.2018 Ödemiş Devlet Hastanesi  Konferans Salonu Ödemiş/İzmir

DEÜ 75. Yıl Özel İlköğretim Okulu Seminer Programı

Stres Yönetimi

DEÜ 75. Yıl Özel İlköğretim Okulu

21.06.2018 DEÜ 75. Yıl Özel İlköğretim Okulu
DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi- İzmir

SBÜ. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Eğitim Programı

Beden Dili

SBÜ. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

31.06. 2018

SBÜ. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Konferans Salonu
Tepecik / İzmir

Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Seminer Programı

TPD Meslek Yasası Çalışmaları

Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi

03 Mayıs 2018, İzmir Sanat Merkezi Oditoryum Salonu Kültürpark Fuar -İzmir 

Toplumcu Dayanışmacı  Psikologlar Derneği (TODAP ) 2. Öğrenci Çalıştayı

Psikologlar Meslek Yasası ve Ruh Sağlığı Yasa Teklifi Çalışmaları

Toplumcu Dayanışmacı  Psikologlar Derneği (TODAP )

22 Nisan 2018, Fuar Gençlik Tiyatrosu  Salonu Kültürpark Fuar -İzmir 

Konak Anadolu Lisesi
Seminer Programı

Sınav Kaygısı İle Baş ediyorum

Konak Anadolu Lisesi

10 - 11 Nisan 2018, Konak Anadolu Lisesi
Kondrans Salonu
Konak-İzmir

DEÜ Tıp Fakültesi Sağlık Kampüsü etkinlikleri

Sağlıkta Şiddet

DEÜ Tıp Fakültesi .
TURKMSIC ve
DEÜ Tıp Fakültesi Topluluğu

28.02.2018
DEÜ Tıp Fakültesi
Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu
Narlıdere- İzmir

Karşıyaka Kent Konseyi ve Karşıyaka Belediyesi
Söyleşi Programı

İletişim Becerileri 

Karşıyaka Kent Konseyi ve Karşıyaka Belediyesi

30 Ocak 2018, Karşıyaka Kent Konseyi Binası 5. Kat Toplantı Salonu
Karşıyaka - İzmir

Buca Kent Konseyi  ve Buca Belediyesi  Sağlık Söyleşileri

Aile İçi İletişim 

Buca Kent Konseyi,  Buca Belediyesi ve Psikologlar Derneği İzmir Şubesi 

17 Ocak 2018 Çarşamba Buca Belediyesi  Meclis Salonu  Buca - İzmir

Asistan Eğitim Programı

 Kişilerarası İletişim

Dr. Suat seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi  

29 Aralık 2017 Cuma
Hastane  Konferans Salonu

 2017 BUHASDER Kongresi 7. Tepecik Enfeksiyon Günleri 

 "Önyargılar ve Dışlanma: Mülteci Yaşamına
Etkileri"

 Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER)

 01 - 05 Kasım 2017 Dalaman/Muğla

 27. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantayon Hemşireliği Kongresi 

1-Ekip Çalışması ve Duygusal Zeka
2-Zor Hastaya Yaklaşım 

 Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği

 18 - 22 Ekim 2017 Belek / Antalya

60+ Tazelenme Üniversitesi İzmir Kampüsü
Aylık Seminer Programı

Yaşlı Dostu kent Kavramı

İzmir Büyükşehir Belediyesi
Ege Üniversitesi, Tıp Fak. Geriatri Bölümü
Akdeniz Ünv. Gerontoloji Bölümü
Ege Geriatri Derneği

30 Eylül 2017 Cumartesi Fuar, İsmet İnönü Sanat Merkezi / İzmir

İzmir Pd Hemşire Eğitim Toplantısı

Kronik Hastaya Yaklaşım

Nefroloji  Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği

23 Mayıs 2017,
 Park Inn by Radisson İzmir Hotel Alsancak- İZMİR

Uluslarası, İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi

Sağlığa Erişim ve Hasta Hakları

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloj Bölümü, Ege  ve Dokuz Eylül Üniversitesi  Geriatri BD. ve Ege Geriatri Derneği

11-13 Mayıs  2017 Fuar İzmir, Karabağlar- İzmir

Meme Kanseriyle Savaşım Derneği (MEMEKANDER) Aylık Buluşması

Stres Yönetimi

Meme Kanseriyle Savaşım Derneği (MEMEKANDER)

8 Mayıs 2017 Türkan Saylan Kültür Merkezi Alsancak-İzmir

Güzelbahçe Kent Konseyi
Sosyal Program

Stres Yönetimi

Güzelbahçe Kent Konseyi

22 Nisan 2017 Güzelbahçe Kültür Merkezi Güzelbahçe-İzmir

İzmir Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği

Yaşlılar Haftası Etkinliği

Yaşlı  Ayrımcılığı

İzmir Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği

6 Mart 2017 Balçova Termal Tesisleri Balçova-İzmir

GeroAtlas 60+ Tazelenme Üniversitesi İzmir Kampüsü Seminer Programı

Öfke ve Stres Yönetimi

Akdeniz Üniversitesi, Gerontoloji  Bölümü ve  Ege Üniversitesi  Tıp Fakültesi Geriatri BD işbirliği,  İzmir Büyükşehir Belediyesi desteği ile yürütülen eğitim programı

25 Şubat 2017 Cumartesi  İsmet İnönü Kültür Merkezi,  Kültürpark-İzmir

Seferihisar, Yaşlı Bakım Merkezi " Stüdyo Projesi
Eğitim Toplantısı

Psiko Sosyal Açıdan Yaşlılık ve Yaşlı İle İletişim

Seferihisar  Belediyesi

Yaşar Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

2 Şubat 2017 Perşembe,
Seferihisar  Belediyesi Nikah Salonu Seferihisar-İzmir

Yaşlı Dostu Sağlık Kurumları Çalıştayı

Yaşlı Dostu Hastane Kavramına Mesleki Yaklaşım, (Psikolog Yaklaşımı )

İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri BD.
DEU Tıp Fakültesi Geriatri BD.

11.05.2016 İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu Karabağlar-İzmir

Buhasder 2015 - 
6 Tepecik Enfeksiyon Günleri " Enfeksiyonlara Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu

Sağlıkta Şiddet

Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği ( BUHASDER)

04-08 Kasım 2015
Hilton Dalaman Sarıgerme Resort Spa Hotel -Muğla

Hasta ve Sağlık Personeli Gözüyle Kanser ve Palyatif Bakım Sempozyumu

Zor Haber Verme

Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
&  Meme Kanseri İle Savaşım Derneği

08 Haziran 2015,  Katip Çelebi Üniverstesi, Atatürk Eğitim  ve Araştırma Hastanesi  5. Kat Konferans  Salonu  -  Basın Sitesi- İzmir

İzmir 8. İleri Yaş Sempozyumu ‘Adli, Sosyal ve Tıbbi Acil Durumlar’

İleri Yaşta Sağlığa Erişim
&  Hasta Hakları

Ege Geriatri Derneği  İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi 

17 - 18 Mart 2015 İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi Alsancak-İzmir

Yeşil Sol Söyleşileri

Beden Dili

Yeşil Sol Parti İzmir İl Örgütü

10 Aralık  2014 Yeşil Sol Parti İzmir İl Örgütü Alsancak-İzmir

24.Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi

“Yaşamın Sonu” Kavramı ve Bunun Hasta İle Paylaşılması

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği

22-26  Ekim 2014 Susesi  Otel Antalya / Belek

“Kültürlerarası Diyalog ve Önyargıların Giderilmesi Suriye Göçmenleri”  Paneli

Önyargıların Giderilmesi  ve  Suriyeli  Mülteciler

Konya Sanayi Odası,  Konya AB Bilgi Merkezi

29 Eylül 2014
Selçuk Üniversitesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi - Konya

Ege Geriatri Aylık Buluşmaları

Yaşamın Sonu” (End of Life) Kavramı ve  Bunun Hastayla Paylaşılması

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  Geriatri BD,

Ege Geriatri Derneği

6 Şubat 2014 Perşembe Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  İç Hastalıkları ABD, Vehbi Göksel Dersliği Bornova-İzmir

3. Tıp Öğrencileri Sempozyumu
"Sağlıkta Şiddet"

Sağlıkta Şiddet ve Hekim-Hasta İlişkisi

Türk Tıp Öğrenciler Birliği (TurkMSIC)

8 -10 Şubat  2014
Acıbadem Üniversitesi, Kerem Aydınlar Kampüsü, İstanbul

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi  İstatistik Bölümü 

Stres Yönetimi

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi  İstatistik Bölümü

22 04. 2014 Ege Üniversitesi  İstatistik BölümüBornova-İzmir

Sağlıkta Şiddet Sorunları Sempozyumu 1

Hasta - Hekim  İlişkisi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Yaşar Üniversitesi  İzmir Tabip Odası

23 Kasım 2013 Cumartesi
Yaşar Üniversitesi Konferans Salonu  Bornova-İzmir

Oftalmolojide Eğitim Buluşması 8

Hasta Gözünden Hasta - Hekim  İlişkisi

Türk Oftalmoloji Derneği (TOD)

20 Haziran 2013    Hilton Oteli Kongre Merkezi Alsancak-İzmir

7. Akademik Geriatri Kongresi

Palyatif bakım Çalıştayı

Akademik Geriatri Derneği

22-26 Mayıs 2013 Sheraton Çeşme-İzmir 

İzmir 6. İleri Yaş Sempozyumu 

  " aktif yaşlanma ''

Yaş ayrımcılığının dile ve iletişime yansıması,

Ege Geriatri Derneği
Konak Belediyesi

19-20 Mart 2013 / Balçova termal Otel-İzmir

Ege Geriatri Aylık Buluşmaları

Beden Dili

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  Geriatri BD, Ege Geriatri Derneği

6 Mart 2013 Çarşamba
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  İç Hastalıkları ABD, Vehbi Göksel Dersliği Bornova-İzmir

Yeşiller ve Sol Gelecek  İzmir İl Örgütü Söyleşieri

Etkili Toplantı Düzenlemek ve Toplantı Yönetimi

 Yeşiller ve Sol Gelecek  Partisi

08,12,2012  Yeşiller ve Sol Gelecek  İzmir İl Örgütü  Çankaya-İzmir

Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi Hizmet İçi Eğitimi

Stres Yönetimi

Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi

28 Nisan 2011 Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi ,Konferans Salonu Bergama-İzmir

TMMOB  Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Eğitim Programı

Zaman Yönetimi

TMMOB  Elektrik Mühendisleri  Odası  İzmir Şubesi

6 Nisan 2011 Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi , Eğitim Salonu Çankaya-İzmir

TMMOB  Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Eğitim Programı

Etkili İletişim ve Etkili Sunum

TMMOB  Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

30 Mart 2011 Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi  Lokali Çankaya-İzmir

“Sınav Stresi ve Baş Etme Yolları” Paneli

Sınav Stresi ve Baş Etme Yolları

Aliağa Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği Aliağa Şubesi

06.04.2010,Pe trol-İş Seminer Salonu  Aliağa-İzmir

1- Palyatif Bakım Evde ve Hastanede Çalıştay Raporu (2013)., Şahin S., Ülgen M., Şenuzun Aykar F, Meta Basım Matbaacılık, Editör:Akçiçek F. Akbulut G, Fadıloğlu ZÇ, Sayfa Sayısı 40, ISBN: 978-605-64053-0-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 1141194)

2- Palyatif Bakım Semptom Yönetiminde Klinik Yaklaşım, (2015) Mastaş Matbaacılık Editör: İzzettinoğlu A, Gülbayrak C, Yüksekoğlu NT, ISBN:978 – 605 – 149 –774 - 7, Türkçe(Bilimsel Kitap), Bölüm Editörü, Bölüm Yazarı Ülgen, M.,.......

3- Palyatif Bakım Çalışma Grubu Raporu (2014)., Mastaş Matbaacılık, Editör:Türkyılmaz, B, İzzettinoğlu A, Yüksekoğlu NT, ISBN:978 – 605 – 149 – 668 - 9, Türkçe(Bilimsel Kitap), Katkıda bulunan yazarlar Ülgen, M

4-Evde Bakım Hizmeti Veren Akrabalara Yönelik Temel ve Tamamlayıcı Bakım Eğitici Programı " Eğiticiler İçin Eğitim Rehberi" )., Mastaş Matbaacılık, Editör:Türkyılmaz, B, İzzettinoğlu A, Yüksekoğlu NT, ISBN:978 – 605 – 149 – 773 - 0, Türkçe (Bilimsel Kitap), Katkıda bulunan yazarlar Ülgen, M

5- Destekevi Çalıştay Raporu, (2015 ) Şahin S., Ülgen M., Şenuzun Aykar F, Tekin N, Yediveren Matbaa , Editör: Akçiçek F. Akbulut G, Fadıloğlu ZÇ, Sayfa Sayısı 34, ISBN: 978-605-85416-4-1, Türkçe(Bilimsel Kitap),

6- Asistan El Kitabı , (2014), 35Ajans&Matbaacılık , Editör: Akbulut G., ISBN:978 – 605 – 85416-2-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), Katkıda bulunan yazarlar Ülgen, M

7- Tıbbi Vasiyet Çalıştay Raporu ( 2017 ) , Editör: Akçiçek F. Akbulut G , Şahin S., Şenuzun Aykar F, Tepecik Hastanesi Yayınları-İzmir